Saturday, October 29, 2011

மூன்றெழுத்து - 2

மூன்றெழுத்து is an amateur attempt on something like Mastermind with Tamil words.

விதி/வழிமுறைகள் இங்கே.

1. நேசம்
2. அவள்
3. நிறைய
4. முயல்
5. கவிதை
6. சமன்
7. கசிவு
8. மிளகு

Friday, October 28, 2011

மூன்றெழுத்து -1

உடம்பு நோகாமல் விளையாடுகிற எல்லா விளையாட்டும் பிடிக்கும், அதிலும் வார்த்தை/சீட்டு விளையாட்டு எல்லாமும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் இந்த விளையாட்டு, எனக்கு எல்லாவற்றையும் விட பிடித்த விளையாட்டு.

ஆங்கிலத்தில் - 4 letters/cow bull- என்ற பெயரில் எனக்கு பள்ளி நாட்களில் அறிமுகம். அதில் இருந்து, குறைந்தது 2000 முறையாவது விளையாடி இருப்பேன். மிகவும் எளிமையான , ஆனால் interesting விளையாட்டு.Mastermind விளையாட்டின் வார்த்தை வடிவம் - அவ்வளவே.

விளையாட ஆள் கிடைக்காதலால், இங்கு சில சமயம் விளையாடுவதுண்டு -> http://eastoftheweb.com/games/CodeWord1.html . ஆனாலும், எனக்கு- 4 - எழுத்து வார்த்தைகளில் விளையாடுவதே பிடித்திருக்கிறது. எங்கேனும் வலையிலோ/ i-Phone app- பிலோ, 4-எழுத்து விளையாட்டு இருந்தால் சொல்லுங்கள்.

இதை தமிழில் விளையாட முடியுமா? சில தத்து-பித்து விதிமுறைகளுடன், ஆரம்பிக்கிறேன். நல்லவங்க நாலு பேரு வந்து தப்பெல்லாம் சரி பண்ணிடுவாங்கன்னு நம்புறேன்.

1. நான் நினைத்திருக்கும் வார்த்தையை(கேள்வி வார்த்தை) நீங்கள் கண்டுப்பிடிக்க வேண்டும்.
2. "அ - ஔ, ஃ" - ஒரு குடும்பம்.
3. "க- கௌ, க்" - ஒரு குடும்பம் , இப்படியே 23(18+ ஜ+ ஹ+ஸ+ஷ + க்ஷ) உயிர்மெய்/மெய் எழுத்துகளும் ஒவ்வொரு குடும்பம்.
4. குடும்பத்தில எந்த எழுத்தாவது(சரியான எழுத்து உட்பட) இடம்மாறி வந்தால் - அது - பூ.
5. குடும்பத்தில வேறு எந்த எழுத்தாவது சரியான இடத்தல் வந்தால் - அது - காய்
6. சரியான எழுத்து சரியான இடத்தில் வந்தால் - அது - பழம்.
7. பதில் (பூ/காய்/பழம்), வரிசைப்படி இருத்தல் அவசியம் இல்லை. உதாரணம்:- 1 பூ,1 பழம் என்று சொன்னால், முதலில் பூ, பின்பு பழம் என்று அர்த்தம் இல்லை.
8. கேள்வி வார்த்தையில், "ஜ" தவிர்த்து ஏனைய வடமொழி எழுத்துகள் இடம்பெறாது.
9. கேள்வி வார்த்தையிலோ பதில் வார்த்தையிலோ, எழுத்தோ/குடும்ப எழுத்தோ , மீண்டும் வரலாம். உதாரணம்:- தத்தை, கொக்கு, மமதை. அப்படி வரும்போது, சரியான இடத்தில் வரும் எழுத்துக்கு முதல் மரியாதை.
உ.ம்.
கேள்வி வார்த்தை - காதல்
முகம் - 1 பூ
காரிகை - 1 பழம்
கொக்கா - 1 காய்
கேள்வி வார்த்தை - தாத்தா
தேசம் - 1 காய்
தத்தை - 2 காய், 1 பழம்
தொத்தா - 2 பழம், 1 காய்
10. பூவும் இல்லை, காயும் இல்லை, பழமும் இல்லை என்றால் .

நான் நினைத்திருக்கும் கேள்வி வார்த்தை - குதிரை என்று எடுத்துக்கொள்வோம்.
பதில் வார்த்தைகள்
1. கழுதை - என்றால் - 1 காய், 1 பூ
2. கத்தி - என்றால் - 2 காய் (in case of repetition(s), the correct-position one(s) will be picked first, just like Mastermind)
3. மதில் - என்றால் - 1 பழம்
4. மதுரை - என்றால் - 1 காய், 1 பழம்
5. திருகு - என்றால் - 3 பூ

Since currently the game is not interactive, I will give the trial words and the hints by myself. Please find the fitting word. I have checked that only one word fits the clues. But then my vocabulary is so limited, so any other word(s) fitting the scheme is also correct.

Well, if 5 people tell me it is boring, I'll scrap this post and will not attempt Tamil - 3 letters again!! Here you go ...

மூன்றெழுத்து -1

1. மகிமை
2. காதல்
3. கனிவு


பயணக்குறிப்பு:
முதலில் பழம், அடுத்து காய், அடுத்து பூ என்று ஆராய்வது நன்று. இருப்பினும், எங்கேனும் "ஒன்றுமில்லை" என்று வந்தால், அதற்கே முதலிடம்.
1. காதல் - ஒன்றுமில்லை - எனவே க/த/ல இல்லை
2. மகிமை - 1 பழம், எனவே ம-- அல்லது -கி- அல்லது --மை
3. கனிவு - 2 காய்
ஆனால் 1ன் படி- க இல்லை.
எனவே , -ன"வ"
(ன" - ன குடும்பம்
வ" - வ குடும்பம்)
2+3=> 2-வது மற்றும் 3-வது எழுத்துகள் கிடைத்து விட்டதால் கி/மை இல்லை.
எனவே, மன"வ"
ஆனால், னி இல்லை, வு இல்லை. என்னத் தோன்றுகிறது?
காதல்- மகிமை-கனிவு - இதெல்லாம் பார்த்து என்னத் தோன்றுகிறது?
டிஸ்கி - விளையாட்டில் வார்த்தைகளின் பொருளுக்கும், கேள்வி வார்த்தைக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இருக்காது, இங்கு இது தற்செயலாய் நடந்த ஒரு மகிமை மட்டுமே.

குறுக்கெழுத்துப்புதிர் - 3 :: விடைகள்

****Click for Scorecard****


Monday, October 3, 2011

குறுக்கெழுத்துப்புதிர் - 3

Send your answers to poongs<dot>seenu<at>gmail<dot>com

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Thanks to Mr.Hari Balakrishnan for this wonderful tool!


****Click for Scorecard****

குறுக்காக:
1.பொறுப்பு இருந்தும் இரண்டாம் பரிசு வாங்கி கஷ்டப்படு. (4)
5.கந்தர் பார்த்துப்பாருன்ற தைரியத்திலதான் கவுண்டர் பம்பரம் விட்டாரு. (7)
7.மாட்டிக்கொண்ட சிலந்தி தலை மட்டும் இயக்கி அதை இழந்து அலைந்தது. (4)
8.உள்ளே வெளியே வலித்தாங்காம கலங்கி வலியைக் குறை. (5)
9.முதலில் வியாசர் துறவியின் முதல் புத்திரன் புத்தி கெட, மூன்றாவதாய் எமன் வந்தான். (4)
11.வாயைத் திறந்தாலே பொண்டாட்டி அத்தாட்சி கேட்கிறாள்.(4)
12.கோடியில் ஒரு சதவீதம் இருந்தாலும், குணம் நடுவில் சேர்ந்தால்தான் அழகு.(5)
14.ஆணையோ முதலில் மோகம் வந்த பின் பாதி சபலம் சேர்ந்து குழப்பும்.(4)
16.கறைபடாதவதானா வயசுப்பொண்ணுன்ணு ஊர் கேக்கும்.(7)
18.முயல் துணையில்லாத பயத்தில் பதில் தெரியாமல் குழம்பியது(4)

நெடுக்காக:
1.பட்டினி பாதி பசி பாதி இருந்தால், அப்படியே முழுங்கு. (3)
2.முதலில்தான் வில்லன், அப்புறமாய் நேர் எதிர். தடங்கலே வராம பார்த்துப்பான். (5)
3. பாதி தங்கம் தரும் அதற்கு ஏற்ப பொருள். (2)
4.இரண்டு கஜம் நீளம் நடுவில் சேர்த்து தாம்பை போடு, ஏழில் ஒன்று(3,3)
6.படிக்காம முன்னேற வழி இல்லாமல் கலங்கும் வாத்தியார் வாரிசா? (3)
8.தேன் குடித்ததும், தும்மல் பாதியில் நின்றது. (2)
9.நாண் தடை (6)
10.ஆண்டுதோறும் சுற்றினால், இல்லையென்று சொல்லாது. (2)
11.ஆரியச்சபை தனில் காணாமல் போன பை ஒரு அதிசய பொருள். (5)
13.மாமா ரொம்ப மோசம், வாரத்தில ஒரு நாள் மத்தியிலேயே குடிக்க ஆரம்பிப்பாரு. (3)
15.கடவுளே பெண்ணாக வந்தாலும் அது ஒரு பிசாசுதான். (3)
17.ஐஸ்வர்யா ரோபோவில் முன்பின் தெரியாதவர். (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ